XXVI MOSTRA DE TEATRE D'ALCOI
del 28 de maig al 3 de juny 2016

 

Presentació de propostes d’espectacles

Terminis:
Estrenats en 2015 Fins el 31 de desembre de 2015
Estrena prevista en 2016 Fins el 31 de gener de 2016

Dossier electrònic per enviar al correu mostrateatre@alcoi.org :

 • contacte de producció / distribució
 • sinopsi
 • presentació de l’espectacle
 • fitxa artística
 • fitxa tècnica
 • idiomes disponibles
 • enllaç de vídeo
 • lloc i data d’estrena
 • calendari de gira anterior i prevista
  disponibilitat de dates del 28 de maig al 3 de juny de 2016
 • condicions econòmiques (caché normal y oferta a la Mostra)
 • necessitats d’allotjament

Presentación de propuestas de espectáculos

Plazos: Estrenados en 2015 Hasta el 31 de diciembre de 2015
Estreno previsto en 2016 Hasta el 31 de enero de 2016

Dossier electrónico para enviar al correo mostrateatre@alcoi.org

 • contacto de producción / distribución
 • sinopsis
 • presentación del espectáculo
 • ficha artística
 • ficha técnica
 • idiomas disponibles
 • enlace de vídeo
 • lugar i fecha de estreno
 • calendario de gira anterior y prevista
  disponibilidad de fechas del 28 de mayo al 3 de junio de 2016
 • condiciones económicas (caché normal y oferta a la Mostra)
 • necesidades de alojamiento
   

 


Edicions anterior de la Mostra de Teatre d'Alcoi

2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015


Mostra de Teatre d'Alcoi - Av. País Valencià, 1 - 03801 Alcoi - tel. 96 553 71 42 - Fax 96 553 71 79 - mostradeteatre@alcoi.org